Lucia Amerise Curriculum Vitae

Lucia föddes 1985 i Malmö och kommer från en musiker familj. Hon började spela fagott när hon var 10 år gammal.

2006 kom hon in på Musikhögskolan i Malmö där hon studerade och färdiggjorde sin kandidat för professor Asger Svendsen.

2009 efter sina studier i Malmö åkte Lucia ett halvt år till Verona i Italien för att studera på Conservatorio Statale di Musica för professor Eros Adami.
2010 blev Lucia antagen till masterprogrammet på Det Kgl Danske Musikkonservatorium (DKDM) där hon stud-erade för Audun Halvorsen och sedan vidare in på solistklassen för ensemble tillsammans med Trio Amerise.

Lucia har under sina studieår i Malmö och Köpenhamn deltagit i en rad masterclasses och mottagit privata lektioner från bl. a. Ole Kristian Dahl, stämledare i WDR-Symfoniorkester Köln.

Lucia är också en väldigt aktiv som orkestermusiker på både fagott och kontrafagott och har haft längre kontrakt bl.a. i Danmarks Radio Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester och Malmö Opera.

Hon har också spelat med Rotterdam Symfoniorkester, Lübeck Symfoniorkester, Danmarks Underholdningsorkester, Malmö Symfoniorkester, Det Kungliga kapellet i Köpenhamn, Helsingborg Symfoniorkester, Copenhagen Phil, Odense Symfoniorkester och Kristiansand Symfoniorkester.

Kammarmusiken spelar en stor och viktig roll i Lucias liv där hon spelar i olika kammarmusikensembler och kammarmusikfestivaler både i Sverige och Danmark.


Trio Amerise | mail@trioamerise.com | www.trioamerise.com