Ragnhildur Jósefsdóttir Curriculum Vitae

Ragnhildur föddes 1988 och började spela flöjt när hon var 7 år gammal. Hon är född och uppvuxen på Island men flyttade till Danmark år 2003 för att studera. Efter studenten 2006 och studier på MGK i Odense 2006-2007 kom hon in på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium(DKDM). Här studerade hon för Henrik Svitzer fram till hon avs-lutade sin kandidatexamen 2010.

Till hösten 2010 börjar hon sin masterutbildning och går för Toke Lund Christiansen som huvudlärare och Russel Itani som piccolalärare. Vid sidan om sina studier på DKDM har Ragnhildur tagit privata lektioner löpande för bl. a. Ulla Miilmann från DR Symfoniorkester, Dora Seres från tidigare DR Underholdningsorkester och Anna Dina Schick från det Kgl. Kapel.

Från september 2013 har Ragnhildur studerat i solistklassen vid Syddansk Musikkonservatorium med Rune Most som lärare.

År 2011 mottog Ragnhildur ett stipendium från Augustinusfonden avsedd för att ta privatlektioner i Berlin för Mi-chael Hasel från Berlinerfilharmonikerna.

År 2013 mottog hon ytterligare ett stipendium, denna gång från Foundation Idella, till fortsatta studier hos Michael Hasel i Berlin samt privatlektioner hos Stefan Ragnar Höskuldsson, soloflöjtist från the Metropolitan Opera i New York. Ragnhildur har utöver det mottagit undervisning av bl. a. Andreas Blau, Henrik Wiese, András Adorjan, Pierre Yves-Artoud, Vincent Lucas, Eva Østergaard och Cecilie Løken.

Ragnhildur har deltagit i diverse tävlingar både inrikes och utrikes och var bl. a. prismottagare vid Öresund Solist 2009.

I mars 2015 vann Ragnhildur jobbet som solo piccola/3: e flöjt i Odense Symfoniorkester. Innan hon vann tjänsten var Ragnhildur också väldigt aktiv inom den danska kammar- och orkestermiljön. Hon hade bl. a. längre kontrakt i Sjællands Symfoniorkester, Aalborg Symfoniorkester och Odense Symfoniorkester och spelade därefter ofta som frilansare med orkestrar som DR Underholdningsorkester och Det Kgl. Kapel.


Trio Amerise | mail@trioamerise.com | www.trioamerise.com